Sekundarni rak dojke

Kancer sačinjavaju milioni ćelija. One formiraju tumor. Neke ćelije se mogu odvojiti i raširiti u druge delove tela i formirati tumor. Vaš lekar može novi tumor nazvati "metastaza" ili sekundarni. Orginalna kancer ćelije je poznata kao "primarni" tumor ili "primarni" kancer.


Dakle, sekundarni rak dojke je kada se kancer koji počeo u dojc proširio na drugi deo tela. Sekundarni kancer je nastao od iste vrste ćelija kao primarni kancer. Na primer, ako žena ima sekundarni rak dojke u njenim kostima, ona ima ćelije raka dojke koje su se raširile od dojke da formiraju drugi tumor u njenim kostima.

Ovao je drugačije nego da imate kancer koji je počeo u kostima (primarrni rak kostiju). U tom slučaju, kancer je sačinjen od ćelija kosti koje su postale kancerogene.

Simptomi sekundarnog raka dojke zavise od toga u kom delu tela se proširio rak dojke. Na primer, žena sa rakom dojke koji je napao kost će imati drugačiji simptome od žene sa sakundarnim rakom dojke koji je napao njenu jetru.

Kako se šire ćelije raka dojke
Kancer ćelije se mogu proširiti od primarnog raka dojke na drugi deo tela na dva načina
 • kroz krvotok
 • kroz limfnu tečnost koja teče kroz limfni sistem


Kada su kancer ćelije u krvotoku ili limfnom sistemu, mogu ostati zarobljene u raznim organima i tkivima. Često uginu. Ponekad ostanu neaktivni mnogo godina. Ali nekad mogu rasti i razmnožavati da formiraju sekundarni rak dojke mnogo godina kasnije. Niko nezna zašto neke ćelije ostanu neaktivne ili šta ih ponekad natera da formiraju sekundarni kancer.

Gde se ćelije kancera mogu raširiti
Sekundarni rak dojke će se verovatno razviti u nekim delovima tela a u drugim ne. Ćelije raka dojke koje putuju kroz krvotok mogu se nastaniti u
 • limfnim nodusima (limfne žlezde)
 • kostima
 • jetri
 • plućima
 • delovima mozga (ovo nije često)
Sekundarni rak dojke često napadne jedan deo tela. Ali je moguće za sekundarni rak dojke da napadne više od jednog dela istovremeno.

Kroz limfni sistem, kancerogene ćelije se mogu proširiti do limfnih nodusa bilo gde u telu. Najčešći napadnuti limfni nodusi su u vratu, i ispod ili iznad ključne kosti.

Simptomi sekundarnog raka dojke

Generalni simptomi

Većina žena sa sekundarnim rakom dojke nemaju sve ili čak većinu simptoma koji su dole navedeni. Semptomi se razlikuju u zavisnosti gde u telu se rak dojke raširio. Kod većine žena koje imaju sekundarni rak dojke, kancer ide na jedno ili dva mesta. Ali postoje genaralni simptomi kao što su
 • osećanje većeg umor nego inače
 • imati malo energije
 • osećati se neraspoloženo
 • imati slab apetit
Zapamtite-većina ovih simptoma su isti kao i kod
 • prehlade
 • gripe
 • nuspojava radioterapije ili hemoterapije za primarni rak dojke
Generalni simptomi sami za sebe mogu biti uzrokovani običnom bolestima i ne moraju biti simptomi sekundarnog raka dojke. Na primer, ako imate bol u leđim, možete misliti da su se ćelije raka dojke raširili po leđima. Ali verovatno je bol uzrokovan rastezanjem mišića. Ako imete simptome koji Vas brinu i koji traju više od nedelju dana ili dve, obratite se lekaru.

Limfni nodusi

Ako su se ćelije raka dojke raširile u limfne noduse u pazuhu osetičete čvrst, često bezbolan otok ispod ruke. To takođe može izazvati limfodermu (otekla ruka) kako će biti otežan dovod i dovod limfne tečnosti u ruku. Vaša ruka i šaka mogu oticati. Ovo je nelagodno i može biti bolno ako otok postane veći. Takođe Vam može otežati pokrete ruke. Čim primetite otok u vašoj šaci ili ruci, obratite se lekaru. Lečenje može ublažiti otok.

Ćelije raka dojke se takođe mogu raširiti u limfne noduse u drugim delovima tela. Najčešće je to u nodusima iza ili iznad grudne kosti ili ispod ključne kosti. Obavestite lekara ako primetite otoke u ovom oblastima.

Koštani simptomi

Mnoge žene sa sekundarnim simptomom raka dojke u kostima prvo oseti bol u napadnutu kost. Ovo može biti dosta bolno. Možda će Vam biti teško
 • zaspati 
 • kretati se
Možda će Vam trebati lekovi protiv bolova.

Zapamtite-kako ste bili lečeni od ralka dojke, obavestite lakara o bilo kom novom bolu koji osetite. Možete pomisliti da novi bol znači da se kancer proširio, dok je možda reč o svakodnevnom bolu mišića ili slično. Vaš lekar će obratiti pažnju na bol koja traje više od par dana ili koja ne prolazi.

Sekundarni kancer u kostima može oštetiti strukturu kostiju. Ovo se samo dešava u delu gde su ćelije kancera napale kost. Što je više kosti oštećeno, ona je sve slabija. Bol i slabost mogu uzrokovati i teško kretanja. Jako slaba kost se lako može i slomiti. Ovo je poznato kao "patološka fraktura". Oslabljena kost će biti lečena zračenjem kako bi se ojačala. Ako Vam se desi prelom, on se takođe leči zračenjem. Operacija možda, takođe, bude neophodna.

Ponekad kada su kosti oštećene sekundarnim rakom dojke, kalcijum dospe u krvotok. Kalcijum je materijal koji pomaže u izgradnji kostiju. Ako se nagomila u vašem krvotoku (hiperkalhemija) može stvoriti razne simprome kao što su
 • umor
 • mučninu
 • zatvor
 • iritaciju
 • žeđ
 • zbunjenost
Zapamtite-sekundarni rak dojke u kostima se može lečiti. Obično lečenje može početi mnogo pre nego što kost postane toliko slaba da se polomi ili izazove puno bola.

Jetreni simptomi

Ako se rak dojke proširio na vašu jetru možete osetiti mučninu i umor. Takođe možete imati
 • nekomfornost na levoj strani vašeg abdomena (gde je jetra)
 • mučninu
 • gubitak apetite
 • otok abdomena
Sekundarni rak dojke u jetri je bolan samo ako kancer
 • pritiska fibrozno tkivo koje prekriva jetru (zvano "kapsula")
 • uzrokuje otok u jetri koje rasteže kapsulu
Jetra ima mnogo funkcija u telu. Jedna je da pravi žuč koja pomaže varenju u crevima. Ako su odvodni kanali koji vode od jetre blokirani sekundarnim kancerom, žuč se može nagomilati u krvi. Ovo uzrokuje žuticu-koža i beonjača postanu žuti i možete osetiti svrabež kože.

Jetra je veliki organ. Može dobro da radi i kada deo ili čak veći deo nije u funkciji. Tako da simptomi ćelija sekundarnog raka dojke u jetri mogu biti otkriveni pre nego što stvore puno neprijatnosti.

Plućni simptomi

Žene sa sekundarnim rakom dojke u grudima obično primeti
 • da imaju kašalj
 • ostanu kratkog daha
Kancer ćelije na spoljašnjosti pluća može iritirati opnu oko pluća ("peluru") i uzrokovati neprijatnost kad dišete. Tečnost ("pelura efuzija") se može nakupiti i pritiskati pluća. Neke žene primete priličnu pormenu u svom disanju ako se ovo desi.